Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QC Team Leader

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý hoạt động của khu vực QC và đóng gói (nhân viên, quy trình, dụng cụ làm việc...)
 • Bố trí nhân sự đảm bảo kế hoạch làm việc của nhóm QC, đóng gói đạt theo kế hoạch sản xuất.
 • Xử lý các sự cố chất lượng phát sinh trong ca làm việc.
 • Giám sát các nhân viên đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình.
 • Đảm bảo 5S khu vực làm việc.
 • Huấn luyện nhân viên mới khu vực QC&Packing.
 • Sắp xếp, phân công ca làm việc cho nhân viên.
 • Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng sản xuất.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật điện, điện điện tử, cơ khí,... 
 • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong ở vị trí tổ trưởng quản lý chất lượng, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, trưởng nhóm, v.v...
 • Có khả năng quản lý con người và xử lý sự cố
 • Có khả năng làm việc theo ca (có đi ca đêm)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trong nhà máy có áp dụng chương trình sản xuất tinh gọn (LEAN) là một lợi thế.
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế

Similar Jobs

Product Developer (Global Product Development Executive)

Salary: Negotiable
Yesterday
Product Developer (Global Product Development Executive)
New

Procurement Intern (6 months)

Salary: Competitive
Posted 6 days ago
Procurement Intern (6 months)
New

Senior Procurement Executive

Salary: Competitive
Posted 7 days ago
Senior Procurement Executive

On-Site Quality Controller

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
On-Site Quality Controller

Production Team Leader

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Production Team Leader

Customer Service Executive (English - Japanese Language)

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Customer Service Executive (English - Japanese Language)

Project Management Executive

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
Project Management Executive

Production Planning Team Leader

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Production Planning Team Leader

Customer Service Executive (English Language)

Salary: Negotiable
Posted 17 days ago
Customer Service Executive (English Language)

Customer Service Officer

Salary: Negotiable
Posted 17 days ago
Customer Service Officer

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.